Produkty

V nepretržitej výrobe udržiavame viac ako 1500 komponentov
komponenty

Na webovej stránke uvádzame najobľúbenejšie komponenty ako vzorku
našich technologických možností.

Produkty

Našim zákazníkom ponúkame komplexne vyrobené výrobky, takže z ich pliec snímame bremeno hľadania ďalších spolupracovníkov, a tým skracujeme čas dodania komponentov pripravených na konečnú montáž.

Uvedený postup
Uvedený postup
Uvedený postup
Uvedený postup
Uvedený postup

Naši zákazníci

MAN Truck and Bus
SCANIA
Pottinger
PKC Group
01/04
01
MAN Truck and Bus
02
SCANIA
03
Pottinger
04
PKC Group