preloader

Polityka prywatności

Polityka prywatności stworzona przez nas, tj. Merkson sp. z o. o., ul. Składowa 35A, 27-200 (Właściciel serwisu) - Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfkacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania tych danych. Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu

  • Adresy IP Użytkownika;
  • Cookies (tzw. ciasteczka);
  • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  • Informacja o przeglądarce użytkownika;
  • Adres email;
  • Imię i nazwisko.
 2. Sposób zbierania danych:
  Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer.
 3. Sposób wykorzystania danych. Dane Użytkowników:
  wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Kontakt z Użytkownikiem. Właściciel serwisu:
  przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres ochronadanych@merkson.pl
 5. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika:
  Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu wniosek o zmianę, sprostowanie, usunięcie swoich danych osobowych lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.
 6. Właściciel serwisu informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merkson Sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Składowa 35A
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”)
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług związanych z administrowaniem serwisu; każdy z podmiotów współpracujących z właścicielem serwisu daje gwarancję ochrony danych osobowych i jest weryfikowany jeszcze przed rozpoczęciem współpracy;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat;  po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług;
  8. każda osoba działająca z upoważnienia Właściciela serwisu i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
  9. realizacja uprawnień wynikających z przepisów ochrony danych osobowych odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Merkson sp. z o.o., ul. Składowa 35A, 27-200 Starachowice bądź pocztą elektroniczną na adres: ochronadanych@merkson.pl. Informacji udzielamy w terminie miesiąca od uzyskania zapytania/wniosku.

   Dokładamy należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób rzetelny i zgodny z prawem, a także by zbierane były w celach prawnie uzasadnionych. Aktualizujemy dane, niezwłocznie usuwamy dane, których okres retencji upłynął. Przetwarzamy dane zapewniając ich bezpieczeństwo i ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą czy zniszczeniem.

   Podstawa prawna przetwarzania:

   Dane przetwarzamy co do zasady na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Są też sytuacje, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

   W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze/właścicielu serwisu. Takie obowiązki wynikają, np. z przepisów prawa (np. ustawa o rachunkowości).

 7. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
  a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
  b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu;
  c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych;
  d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu;
  e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 8. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 9. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:
  a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
  b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
  c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania 10. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.