Kvalita

V každej fáze procesu objednávky sa zaväzujeme dodržiavať najvyššie štandardy kvality. Od nákupu materiálov, cez výrobu, balenie, skladovanie až po expedíciu. Sme presvedčení, že cesta k vysokej kvalite komponentov vedie cez používanie najnovších technológií, preto neustále modernizujeme naše strojové zariadenia a počítačové systémy na podporu našich výrobných procesov.

Zaväzujeme sa dodržiavať najvyššie štandardy kvality v každej fáze realizácie objednávky. Od nákupu materiálov, cez výrobu, balenie, skladovanie až po expedíciu. Sme presvedčení, že cesta k vysokej kvalite komponentov vedie cez používanie najnovších technológií, a preto neustále modernizujeme naše strojové zariadenia a počítačové systémy na podporu našich výrobných procesov.

Naša účasť v dodávateľskom reťazci súčiastok pre svetový automobilový priemysel si vyžaduje prvotriednu kvalitu výrobkov a neustály vývoj, preto pracujeme na

norme ISO 9001:2015 a v súčasnosti máme zavedený aj štandard pre zváranie.

ISO 3834-2 a systém environmentálneho manažérstva s certifikátom ISO 14001.

Ďalším krokom na ceste k zlepšovaniu kvality a plneniu čoraz prísnejších požiadaviek našich zákazníkov je zavedenie normy pre automobilový priemysel

Túto normu vypracovala medzinárodná pracovná skupina pre automobilový priemysel(IATF) s cieľom zlepšiť kvalitu v rámci dodávateľského reťazca. Spája v sebe požiadavky amerických, nemeckých, francúzskych a talianskych noriem systému riadenia

v spoločnostiach súvisiacich s automobilovým priemyslom.

Zavedenie systému pomáha predchádzať chybám a znižovať počet nedostatkov pomocou procesného prístupu ku kvalite. Rozpoznávajú sa závislosti medzi procesmi a technológiami, existujúce riziká a ich dôsledky, ktoré sa následne čo najviac eliminujú.

Naše certifikáty

Integrovaná certifikácia
ISO 9001:2015 a ISO 14001-2015

Zobacz certyfikat

Certifikát
ISO 3834-2

Zobacz certyfikat