Technologie i usługi

Laserskärning

Skärning av plåtdetaljer med laserskärare i FIBER-teknik

Bockning och valsning av plåt

Precisionsbockning med hjälp av kantpressar för att garantera repeterbarhet av former och dimensioner

Ytbehandling/ytbeläggning

Ytbehandling efter laserskärning, stumning och avrundning av kanter, slipning

Manuell svetsning

MAG- och TIG-svetsning av svart stål, rostfritt stål och aluminium

Robotsvetsning

Svetsning av komponenter i medelstora och stora serier med MAG-teknik

Rätning

Uträtning av delar och eliminering av materialspänningar som förberedelse för vidare bearbetning

Montering

Svetsning och pressning av muttrar, bultar och montering av andra fästelement

Utformning

Design och rådgivning för plåtdetaljer

Korrosionsskyddande beläggningar

Alla beläggningar utförs i samarbete med kontrollerade, certifierade leverantörer

Våra produkter

Vi har mer än 1.500 delar - olika komponenter och underenheter - i kontinuerlig produktion. Tack vare det stora antalet framgångsrikt genomförda projekt kan vi slutföra nya beställningar på kortare tid.

Se våra produkter