Technologie i usługi

Montering

Svetsning och pressning av muttrar, bultar och montering av andra fästelement

Vi utför mutter- och bultsvetsning samt punktsvetsning av plåt. Vi har kapacitet att montera pressfittings som muttrar och PEM-bultar. Dagligen monterar vi fästelement med gängdiametrar från M4 till M12. I vårt monteringssortiment ingår även clinching, dvs. sammanfogning av tunna plåtdelar genom punktdeformation. Vi använder clinchteknik för att sammanfoga plåtar med en maximal tjocklek på 2 mm + 2 mm. Svetsoperationerna utförs på stationära maskiner. Vi har två Pei point PFX 241 svetsmaskiner med inverterteknik. Vi kan svetsa:

  • stålplåt upp till 6 + 6 mm
  • legerad plåt upp till 3 + 3 mm
  • muttrar enligt DIN928 och DIN929 upp till M12

För montering av pressade delar och clinchning använder vi en Haeger-press. Vi utför även montering av nitmuttrar och nitbultar med gängdiametrar upp till M10.

Montering i Merkson

Merkson erbjuder avancerade monteringstjänster, vilket ger en heltäckande service för projekt från konceptfasen till slutligt genomförande. Monteringsprocessen inleds med en detaljerad planering som tar hänsyn till alla tekniska och logistiska aspekter. Ett team av erfarna ingenjörer och tekniker arbetar tillsammans med kunden i varje steg för att säkerställa att tjänsterna är exakt anpassade till individuella behov och förväntningar.

Användning av den senaste tekniken

Vid montering av metallkomponenter och strukturer använder Merkson den senaste tekniken, t.ex. monteringsrobotar och automationssystem, för att säkerställa hög precision och repeterbara operationer. Tack vare investeringarna i den senaste tekniken kan företaget genomföra även de mest komplexa projekten och samtidigt garantera optimerade kostnader och ledtider.

Kvalitetskontroll och säkerhet

Kvalitetskontroll är en integrerad del av varje steg i monteringsprocessen. Merkson tillämpar rigorösa test- och inspektionsförfaranden för att säkerställa att varje monterad komponent uppfyller alla krav och är fri från defekter. Alla produkter testas med avseende på hållbarhet, funktionalitet och överensstämmelse med tillämpliga normer och standarder. Merkson prioriterar dessutom säkerhet och ser till att alla hälso- och säkerhetsföreskrifter och rutiner följs under ordergenomförandet.

Merkson erbjuder också monteringstjänster på plats, vilket är särskilt viktigt för stora och komplexa strukturer som kräver montering direkt på plats. De mobila monteringsteamen är utrustade med modern utrustning och verktyg, vilket gör att monteringen kan utföras effektivt under alla förhållanden. Detta gör det möjligt att minimera störningarna i kundens verksamhet och snabbt ta den färdiga konstruktionen i bruk.

Investering i utveckling och innovation vid montering

Merkson strävar efter att kontinuerligt förbättra sina monteringsprocesser genom att investera i den senaste tekniken och i personalutbildning. Strävan efter innovation och optimering gör det möjligt att erbjuda de mest moderna och effektiva lösningarna till sina kunder. Medarbetarna deltar regelbundet i utbildningar och kurser för att hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna och tekniska lösningarna inom branschen.

Kontakt och samarbete

För kunder som söker omfattande installationstjänster är Merkson en partner de kan lita på. Företaget kombinerar avancerad teknik, erfarenhet och ett engagemang för perfektion, vilket resulterar i projekt av högsta kvalitet. Med ett individuellt förhållningssätt till varje order garanterar Merkson fullständig kundnöjdhet.

Vi inbjuder dig att samarbeta och kontakta vårt team, som gärna svarar på eventuella frågor och ger dig råd om de bästa installationslösningarna. Merkson är en garanti för kvalitet, tillförlitlighet och professionalism i utförandet av varje installationsprojekt.

Kontakta vår försäljningsavdelning

Våra produkter

Vi har mer än 15.000 delar - olika komponenter och underenheter - i kontinuerlig produktion. Tack vare det stora antalet framgångsrikt genomförda projekt kan vi slutföra nya beställningar på kortare tid.

Se våra produkter