Nowa walcarka już na hali produkcyjnej. Mowa tutaj o maszynie marki MG-Hezinger. Jej zadaniem jest zwijanie blachy do 6mm grubości i 1000mm szerokości. Działanie urządzenia umożliwia napęd złożony z dwóch walców gnących umieszczonych po bokach oraz silniki hydrauliczne. Taka konstrukcja pozwala na precyzyjne zwijanie blachy pomiędzy górnym a dolnym walcem. Nadmieńmy, że na przestrzeni trwania programu rozbudowy i modernizacji naszego parku maszynowego, trafiła do nas również nowoczesna prasa krawędziowa.